Ανδρική ομάδα 2015 – 2016    
       
Α/Α Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Θέση
1 Σκετόπουλος Νικόλαος 18/07/91 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
2 Καρανάσιος Κωνσταντίνος 31/05/91 ΠΙΒΟΤ
3 Κρατήρας Διονύσης 27/09/87 ΙΝΤΕΡ – ΕΞΤΡΕΜ
4 Καραπαναγιωτίδης Ιωάννης 21/05/93 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
5 Μακρής Χρήστος του Ιωάννη 26/01/82 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
6 Σαμαράς Γεώργιος 26/03/97 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
7 Αργέντος Δημήτρης 20/12/96 ΠΙΒΟΤ
8 Μακρής Χρήστος του Γεωργίου 09/07/92 ΕΞΤΡΕΜ
9 Κεφαλάς Αθανάσιος 20/05/94 ΕΞΤΡΕΜ – ΙΝΤΕΡ
10 Ροδοβίτης Βασίλης 31/01/94 ΙΝΤΕΡ
11 Ζωναρόπουλος Παναγιώτης 13/01/94 ΙΝΤΕΡ
12 Λοίζου Γεώργιος 06/07/92 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
13 Μιμίκος Κωνσταντίνος 19/02/97 ΠΙΒΟΤ – ΙΝΤΕΡ
14 Νούλης Δημήτρης 17/07/92 ΠΙΒΟΤ – ΕΞΤΡΕΜ
15 Μιχαηλίδης Ηλίας 12/04/96 ΠΙΒΟΤ
16 Ασαρίδης Παναγιώτης 04/03/93 ΕΞΤΡΕΜ
17 Λαγδός Χρήστος 30/03/96 ΕΞΤΡΕΜ
18 Μάνο Αλέξανδρος 07/08/98 ΠΙΒΟΤ
19 Αρβανιτίδης Αθανάσιος 22/09/96 ΙΝΤΕΡ