Με μια έκδοση, που είναι ημερολόγιο λεύκωμα για το 2014, και παραθέτει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ρεπορτάζ από την μέχρι τώρα 6χρονη πορεία του σύλλόγου μας, θα κάνουμε ποδαρικό στη νέα χρονιά!!!
Το ημερολόγιο – λεύκωμα θα μοιραστεί δωρεάν σε όλα τα σχολεία της Αγριάς, καθώς και σε σημεία της τοπικής αγοράς της Αγριάς και του Βόλου.
Για την έκδοση της συνέβαλλαν πάνω από 100 επιχειρηματίες και καταστήματα της περιοχής, ως διαφημιζόμενοι, τους οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό σε καιρούς οικονομικής κρίσης, κυρίως για τις τοπικές επιχειρήσεις, να βρίσκονται άνθρωποι και να συμβάλλουν οικονομικά σε αυτή τη προσπάθεια.

Έτοιμο για διάθεση το Ημερολόγιο-Λεύκωμα 2014 του Κένταυρου Αγριάς